โปรแกรมเรือสำราญ ทวีปเอเชีย
viptravelscruises.com ขอเสนอการเดินทางท่องเที่ยว ล่องเรือสำราญ ทวีปเอเชีย ให้ท่านได้สัมผัสมุมมองใหม่ ๆ ของชีวิตความเป็นอยู่และความสวยงาม ที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายไปตามชายฝั่งของเมืองท่องเที่ยวสำคัญในแต่ละวัน ทวีปเอเชีย ที่เดินทางที่ไปเยือน มีเวลาพอ ที่จะได้เห็น และ เจาะลึก ถึงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันงดงาม ทวีปเอเชีย โดยการเลือก ทัวร์ล่องเรือสำราญ ลัดเลาะและท่องเที่ยวไปตามเมืองชายฝั่งอันหลากหลาย พร้อมผ่อนคลาย ทวีปเอเชีย ในวันสบาย กับความอิ่มอร่อย ความทันสมัย และ ความบันเทิงไม่รู้จบ ที่ได้ถูกเตรียมให้ท่านบนเรือสำราญอันทันสมัยระดับโลก viptravelscruises.com ยังมีบริการจัดทัวร์เดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ หลากหลายเส้นทาง ทั่วโลก สอบถามและใช้บริการ ล่องเรือสำราญ ราคาไม่แพงค่ะ
ทวีปเอเชีย ( 32 )
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : GENTING_8
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย
3 ภูเก็ต ประเทศไทย
4 เกาะลังกาวี
5 ท่าเรือคลัง กัวลาลัมเปอร์
6 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - ลังกาวี - กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์
ธันวาคม
23 - 28 ธ.ค. 61 / 30 ธ.ค. 61 - 04 ม.ค. 62 ปีใหม่ /
มกราคม
27 ม.ค. 62 - 01 ก.พ. 62 /
มีนาคม
10 - 15 มี.ค. 62 /
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : GENTING_7
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ :
ราคาเริ่มต้น 13,400
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ซูราบาย่า อินโดนีเซีย
4 North Bali
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย (ซูราบายา) - บาหลีเหนือ - สิงคโปร์
มกราคม
13 - 18 ม.ค. 62 /
มีนาคม
17 - 22 มี.ค. 62 /
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : GENTING_6
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,200
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เกาะแม็คคลอยด์ (หนึ่งในเกาะของหมู่เกาะมากุย ประเทศเมียนมาร์)
4 ภูเก็ต ประเทศไทย
5 ภูเก็ต ประเทศไทย
6 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - พม่า (เกาะแม็คคลอยด์) - ภูเก็ต - สิงคโปร์
กุมภาพันธ์
17 - 22 ก.พ. 62 /
GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : GENTING_5
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 14,240
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะปีนัง มาเลเซีย
3 ภูเก็ต ประเทศไทย
4 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ภูเก็ต - สิงคโปร์
GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : GENTING_3
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,200
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะบินตัน อินโดนีเซีย
3 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย (เกาะบินตัน) - สิงคโปร์
กุมภาพันธ์
06 - 08 ก.พ. 62 /
GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : GENTING_2
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ :
ราคาเริ่มต้น 11,800
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 เกาะบินตัน อินโดนีเซีย
3 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - อินโดนีเซีย (เกาะบินตัน) - สิงคโปร์
มกราคม
11 - 13 ม.ค. 62 / 25 - 27 ม.ค. 62 /
กุมภาพันธ์
01 - 03 ก.พ. 62 / 15 - 17 ก.พ. 62 / 22 - 24 ก.พ. 62 /
มีนาคม
01 - 03 มี.ค. 62 / 08 - 10 มี.ค. 62 / 15 - 17 มี.ค. 62 / 22 - 24 มี.ค. 62 / 29 - 31 มี.ค. 62 /
GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : GENTING_1
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 6,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
2 กัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
3 ท่าเรือ Marina สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ - สิงคโปร์
ธันวาคม
05 - 07 ธ.ค. 61 / 19 - 21 ธ.ค. 61 /
มกราคม
09 - 11 ม.ค. 62 / 23 - 25 ม.ค. 62 /
กุมภาพันธ์
13 - 15 ก.พ. 62 / 27 ก.พ. 62 - 01 มี.ค. 62 /
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 62 / 27 - 29 มี.ค. 62 /
SUPERB CRUISE...GENTING DREAM 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
2 ท่าเรือ ปีนัง ประเทศ มาเลย์เซีย
3 ท่าเรือ ลังกาวี ประเทศ มาเลย์เซีย
4 (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - ปีนัง - ลังกาวี - สิงคโปร์
มกราคม
06 - 09 ม.ค. 62 /
มีนาคม
03 - 06 มี.ค. 62 / 31 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62 /
เมษายน
07 - 10 เม.ย. 62 /
พฤษภาคม
05 - 08 พ.ค. 62 /
กรกฎาคม
07 - 10 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
04 - 07 ส.ค. 62 /
กันยายน
01 - 04 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
06 - 09 ต.ค. 62 /
SUPERB CRUISE...GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,555
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพฯ – สิงคโปร์ – (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ )
2 ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย
3 (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์ ) - ชมเมืองสิงคโปร์ – กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - มาเลเซีย - สิงคโปร์
ธันวาคม
19 - 21 ธ.ค. 61 /
มกราคม
09 - 11 ม.ค. 62 / 23 - 25 ม.ค. 62 /
กุมภาพันธ์
13 - 15 ก.พ. 62 / 27 ก.พ. 62 - 01 มี.ค. 62 /
มีนาคม
06 - 08 มี.ค. 62 / 27 - 29 มี.ค. 62 /
เมษายน
03 - 05 เม.ย. 62 /
COSTA VENEZIA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย จีน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ : CR_3
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล
2 อิสระบนเรือสำราญ
3 ฟู หมิง, เวียดนาม
4 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
5 Chan May, เวียดนาม
6 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
7 Shenzhen – HONG KONG – โรงแรมที่พัก , ประเทศจีน
8 Kai Tak Terminal , HONG KONG
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port


แหลมฉบัง - เวียดนาม (ฟูหมิง+CHAN MAY) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง
เมษายน
17 - 24 เม.ย. 62 /
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : CR_2
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินดอนเมือง – ประเทศสิงคโปร์
2 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
3 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
4 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
5 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - แหลมฉบัง
เมษายน
13 - 17 เม.ย. 62 /
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : CR_1
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์
2 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
3 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
4 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
5 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - แหลมฉบัง
เมษายน
13 - 17 เม.ย. 62 /
COSTA FORTUNA 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 46.
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล
2 สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
3 เกาะสมุย ประเทศไทย
4 ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง
COSTA FORTUNA 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 40.
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 แหลมฉบัง
2 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
3 เกาะสมุย (ประเทศไทย)
4 แหลมฉบัง
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
แหลมฉบัง – สีหนุวิวล์ – เกาะสมุย – แหลมฉบัง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 32
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 20.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 18.00
3 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) 08.00 14.00
4 สิงคโปร์ 14.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ปีนัง – สิงคโปร์

เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 31
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 20.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 15.00
3 ภูเก็ต 12.00 19.00
4 ล่องน่านน้ำสากล - -
5 สิงคโปร์ 08.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ภูเก็ต – สิงคโปร์

เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 30
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 18.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 08.00 15.00
3 ภูเก็ต 12.00 19.00
4 ล่องน่านน้ำสากล - -
5 ล่องน่านน้ำสากล 08.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ภูเก็ต – สิงคโปร์

เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 29
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 20.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 17.00
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 20.00
4 ภูเก็ต 08.00 -
5 ภูเก็ต - 18.00
6 ปีนัง 08.00 18.00
7 ล่องน่านน้ำสากล - -
8 สิงคโปร์ 09.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ลังกาวี – ภูเก็ต – สิงคโปร์

เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : 25
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 51,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 วัดอาซะกุสะ – ท่าเรือโตเกียว – เชคอินเรือสำราญ
3 โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
4 น่านน้ำสากล
5 เชจู ประเทศเกาหลี
6 ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น
7 น่านน้ำสากล
8 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ – สนามบิน – กรุงเทพ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลี 8 วัน6 คืน
สายการบินไทย
โตเกียว - โกเบ - เชจู (เกาหลีใต้) - ฟุคุโอกะ - โตเกียว
อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 6 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
2. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
3. ค่าตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ค่าน้ำหนักของกระเป๋า
6. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : 45.
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 พูซาน (ประเทศเกาหลี)
5 ซาเซโบะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 ชินงุ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO – KOBE – BUSAN – SASEBO – SHINGU – TOKYO
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X