ฮ่องกง

ฮ่องกง ( 15 )
SILVER SPIRIT 10 วัน 9 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 9 คืน
เรือสำราญ : SilverSea Cruises
ราคาเริ่มต้น 139,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 Laem Chabang,Thailand
2 Cruising
3 Hochiminh,Vietnam-Overnight
4 Hochiminh,Vietnam-Overnight
5 Hochiminh,Vietnam
6 Cruising
7 Chan May(Hue/Danang),Vietnam
8 Ha Long Bay,Vietnam
9 Cruising
10 Hong Kong,China
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
แหลมฉบัง - โฮจิมินห์ - เว้ - ดานัง - ฮาลอง เบย์ - ฮ่องกง
SILVER SPIRIT 15 วัน 14 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 15 วัน 14 คืน
เรือสำราญ : SilverSea Cruises
ราคาเริ่มต้น 226,800
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
5 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 ท่าเรือโครอน หมู่เกาะปาลาวัน ประเทศ ฟิลิปปินส์
9 เกาะรอมบลอน, ประเทศฟิลิปปินส์
10 เมืองมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์
11 ล่องน่านน้ำสากล
12 เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
13 ท่าเรือจีหลง ไทเป, ประเทศไต้หวัน
14 ล่องน่านน้ำสากล
15 เดินทางถึงประเทศฮ่องกง
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-โครอน-รอมบลอน-มะนิลา-เกาสง-จีหลง(ไทเป)-ฮ่องกง
SILVER SPIRIT 15 วัน 14 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 15 วัน 14 คืน
เรือสำราญ : SilverSea Cruises
ราคาเริ่มต้น 226,800
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือไคตั๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ท่าเรือจีหลง ไทเป, ประเทศไต้หวัน
4 เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 เมืองมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์
7 ท่าเรือโครอน หมู่เกาะปาลาวัน ประเทศ ฟิลิปปินส์
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 ล่องน่านน้ำสากล
10 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
11 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
12 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
13 ล่องน่านน้ำสากล
14 เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศ กัมพูชา
15 เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ฮ่องกง - คีลุง (ไทเป) - เกาสง - มะนิลา - โครอน - โฮจิมินห์ - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง
SILVER SPIRIT 10 วัน 9 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 9 คืน
เรือสำราญ : SilverSea Cruises
ราคาเริ่มต้น 141,750
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
4 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
5 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 เมืองดานัง, ประเทศเวียดนาม
8 อ่าวฮาลอง, ประเทศเวียดนาม
9 ล่องน่านน้ำสากล
10 เดินทางถึงประเทศฮ่องกง
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
แหลมฉบัง - โฮจิมินห์ - เว้ - ดานัง - ฮาลอง เบย์ - ฮ่องกง
HONGKONG 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : STAR PISCES 5
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Star Cruise
เรือสำราญ : Star Cruise / Star Pisces
ราคาเริ่มต้น 14,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - Star Pisces
2 FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

HONGKONG 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : STAR PISCES 4
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Star Cruise
เรือสำราญ : Star Cruise / Star Pisces
ราคาเริ่มต้น 13,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - Star Pisces
2 FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบิน
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : star3
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Star Cruise
เรือสำราญ : Star Cruise / Star Pisces
ราคาเริ่มต้น 12,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - Star Pisces 19.00
2 FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 09.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : star2
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Star Cruise
เรือสำราญ : Star Cruise / Star Pisces
ราคาเริ่มต้น 11,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - Star Pisces 19.00
2 FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – Star Pisces
3 วัดแชกงหมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 09.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
กรกฎาคม - ธันวาคม 2562
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : star1
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Star Cruise
เรือสำราญ : Star Cruise / Star Pisces
ราคาเริ่มต้น 13,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ฮ่องกง - อ่าวรีพลัสเบย์ – เขาวิคตอเรีย – ย่านจิมซาจุย - ท่าเรือ Ocean Terminal - SuperStar Pisces 19.00
2 FREE DAY FOR YOU อิสระสำหรับทุกท่าน – SuperStar Pisces
3 วัดแชกงมิว – โรงงานจิวเวอร์รี่ – ร้านปี่เซี่ยะหยก- ย่านจิมซาจุ่ย - สนามบินฮ่องกง - กรุงเทพฯ 09.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญเที่ยวฮ่องกง 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 10. WDR
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / World Dream
ราคาเริ่มต้น 22,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือ Kai Tak ฮ่องกง 13.00
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เมืองนาฮ่า ประเทศญี่ปุ่น 15.00 23.59
4 เมืองมิยาโกะ ประเทศญี่ปุ่น 10.00 20.00
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 ท่าเรือ Kai Tak ฮ่องกง 17.30
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
WORLD DREAM CRUISE 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง  ฮ่องกง - ล่องน่านน้ำสากล - นาฮา (โอกินาว่า) - เกาะมิยาโกะจิมะ - ล่องน่านน้ำสากล - ฮ่องกง
World Dream : 5 Nights Naha
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : World Dream : 5 Nights Naha
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises / World Dream
ราคาเริ่มต้น 27,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 นาฮา ประเทศญี่ปุ่น
4 มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

2N Weekend Bintan 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : 2N Weekend Bintan 6 วัน 5 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises / World Dream
ราคาเริ่มต้น 18,150
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ดานัง ประเทศเวียตนาม
4 ฮาลอง เบย์ ประเทศเวียตนาม
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 ต้อนรับกลับสู่ ประเทศฮ่องกง ท่าเรือไคตั๊ก
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

Voyager of the Seas 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : Voyager of the Seas 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Royal Caribbean Cruise / Voyager of the Seas
ราคาเริ่มต้น 27,888
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง (ท่าเรือ ไคตั๊ก ครูซ เทอร์มินอล)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เมืองคาโกชิมะ ประเทศ ญี่ปุ่น
5 ท่าเรือนาฮา เมืองโอกินาว่า ประเทศ ญี่ปุ่น
6 เมืองอิชิกากิ ประเทศ ญี่ปุ่น
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 เดินทางถึงประเทศฮ่องกง
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ฮ่องกง-คาโกชิม่า-โอกินาว่า-อิชิกากิ-ฮ่องกง
WORLD DREAM 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : WORLD DREAM 7
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises / World Dream
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 27,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – งานฮวงจุ้ย - วัดแชกงหมิว - จิมซาจุย
2 เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ลงเรือสำราญ WORLD DREAM
3 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือสำราญ WOLD DREAM
4 โอกินาว่า (นาฮา) ประเทศญี่ปุ่น
5 มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น
6 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือสำราญ WOLD DREAM
7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

WORLD DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : WORLD DREAM 6
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / World Dream
ราคาเริ่มต้น 8,775
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง (ท่าเรือ ไคตั๊ก) 17.00 21.00
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง (ท่าเรือ ไคตั๊ก) 09.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ฮ่องกง - ล่องน่านน้ำสากล - ฮ่องกง
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X