ไต้หวัน

ไต้หวัน ( 3 )
SILVER SPIRIT 15 วัน 14 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 15 วัน 14 คืน
เรือสำราญ : SilverSea Cruises
ราคาเริ่มต้น 226,800
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
5 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 ท่าเรือโครอน หมู่เกาะปาลาวัน ประเทศ ฟิลิปปินส์
9 เกาะรอมบลอน, ประเทศฟิลิปปินส์
10 เมืองมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์
11 ล่องน่านน้ำสากล
12 เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
13 ท่าเรือจีหลง ไทเป, ประเทศไต้หวัน
14 ล่องน่านน้ำสากล
15 เดินทางถึงประเทศฮ่องกง
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
แหลมฉบัง-โฮจิมินห์-โครอน-รอมบลอน-มะนิลา-เกาสง-จีหลง(ไทเป)-ฮ่องกง
SILVER SPIRIT 15 วัน 14 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 15 วัน 14 คืน
เรือสำราญ : SilverSea Cruises
ราคาเริ่มต้น 226,800
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือไคตั๊ก เขตบริหารพิเศษฮ่องกง แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ท่าเรือจีหลง ไทเป, ประเทศไต้หวัน
4 เมืองเกาสง ประเทศไต้หวัน
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 เมืองมะนิลา ประเทศ ฟิลิปปินส์
7 ท่าเรือโครอน หมู่เกาะปาลาวัน ประเทศ ฟิลิปปินส์
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 ล่องน่านน้ำสากล
10 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
11 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
12 เมืองโฮจิมินห์, ประเทศเวียดนาม
13 ล่องน่านน้ำสากล
14 เมืองสีหนุวิลล์ ประเทศ กัมพูชา
15 เดินทางถึงท่าเรือแหลมฉบัง ประเทศไทย
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ฮ่องกง - คีลุง (ไทเป) - เกาสง - มะนิลา - โครอน - โฮจิมินห์ - สีหนุวิลล์ - แหลมฉบัง
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : COSTA_10
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 13,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 คีลุง (ประเทศไต้หวัน)
6 มิยาโกะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 โยโกฮาม่า (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – KOCHI – KEELUNG(TAIWAN) – MIYAKOJIMA – YOKOHAMA
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X