Costa NeoRomantica

Costa NeoRomantica ( 11 )
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ : COSTA_11
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 13,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โยโกฮาม่า / โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 Vladivostok (ประเทศรัสเซีย)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 ฮาโกดาเตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
YOKOHAMA – KOBE – VLADIVOSTOK(RUSSIA) – HAKODATE - TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : COSTA_10
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 13,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 คีลุง (ประเทศไต้หวัน)
6 มิยาโกะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 โยโกฮาม่า (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – KOCHI – KEELUNG(TAIWAN) – MIYAKOJIMA – YOKOHAMA
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : COSTA_9.2
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 15,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โยโกฮาม่า / โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โอซาก้า (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 GANGJEONG (ประเทศเกาหลี)
5 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - OSAKA – GANGJEONG (KOREA) - KAGOSHIMA – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_9.1
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 12,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เชจู (ประเทศเกาหลี)
5 เชจู (ประเทศเกาหลี)
6 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – JEJU – KAGOSHIMA – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_9
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 12,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 พูซาน (ประเทศเกาหลี)
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ชิงงุ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – BUSAN – KOCHI - SHINGU – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_8
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 11,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 อาบุรัทสึ (ประเทศญี่ปุ่น)
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 พูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)
7 ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO – KOBE - KOCHI - ABURATSU – BUSAN – FUKUOKA
COSTA NEOROMANTICA 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : COSTA_7.1
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 11,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โยโกฮาม่า / โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โอซาก้า (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 GANGJEONG (ประเทศเกาหลี)
5 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
YOKOHAMA – OSAKA – JEJU – KAGOSHIMA – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_7
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 11,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เชจู (ประเทศเกาหลี)
5 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
YOKOHAMA – OSAKA – JEJU – KAGOSHIMA – TOKYO  
COSTA NEOROMANTICA 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_6
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 10,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
2 ไมซุรุ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 คานาซาวะ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ซาไกมินาโตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
5 พูซาน (ประเทศเกาหลี)
6 ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
FUKUOKA - MAIZURU/KYOTO – KANAZAWA - SAKAIMINATO – BUSAN - FUKUOKA 
COSTA NEOROMANTICA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : COSTA_5
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 9,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
2 ไมซุรุ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 คานาซาวะ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 พูซาน (ประเทศเกาหลี)
5 ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
FUKUOKA - MAIZURA - KANAZAWA - BUSAN - FUKUOKA
COSTA NEOROMANTICA 6 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_4
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 49,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพ – สนามบินสุวรรณภูมิ
2 ศาลเจ้าเทนมานกุ - Check-in ขึ้นเรือ COSTA neoRoMANTICA
3 ไมซูรุ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
4 คานาซาวะ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
5 ปูซาน ประเทศเกาหลี
6 ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
FUKUOKA - MAIZURA - KANAZAWA - BUSAN - FUKUOKA
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X