เส้นทางเรือสำราญ
viptravelscruises.com ขอเสนอการเดินทางท่องเที่ยว ล่องเรือสำราญ ให้ท่านได้สัมผัสมุมมองใหม่ ๆ ของชีวิตความเป็นอยู่และความสวยงาม ที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายไปตามชายฝั่งของเมืองท่องเที่ยวสำคัญในแต่ละวันที่เดินทางที่ไปเยือน มีเวลาพอ ที่จะได้เห็น และ เจาะลึก ถึงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันงดงาม โดยการเลือก ทัวร์ล่องเรือสำราญ ลัดเลาะและท่องเที่ยวไปตามเมืองชายฝั่งอันหลากหลาย พร้อมผ่อนคลาย ในวันสบาย กับความอิ่มอร่อย ความทันสมัย และ ความบันเทิงไม่รู้จบ ที่ได้ถูกเตรียมให้ท่านบนเรือสำราญอันทันสมัยระดับโลก viptravelscruises.com ยังมีบริการจัดทัวร์เดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ หลากหลายเส้นทาง ทั่วโลก สอบถามและใช้บริการ ล่องเรือสำราญ ราคาไม่แพงค่ะ
เส้นทางเรือสำราญ ( 26 )
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย จีน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa Venezia
ราคาเริ่มต้น 18,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SHANGHAI –KAGOSHIMA- SHANGHAI
กรกฎาคม
23 - 27 ก.ค. 62 /
กันยายน
03 - 07 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
22 - 26 ต.ค. 62 /
COSTA FORTUNA 10 วัน 9 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 10 วัน 9 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 10 วัน 9 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เกาะฟูก๊วก (ประเทศเวียดนาม)
4 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
5 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
6 เกาะสมุย (ประเทศไทย)
7 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
8 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
9 ล่องน่านน้ำสากล
10 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE – PHU QUOC – SIHANOUKVILLE – KOH SAMUI – LAEM CHABANG –  SINGAPORE
มีนาคม
10 - 19 มี.ค. 63 /
COSTA FORTUNA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 9 วัน 8 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 16,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย)
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
4 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
5 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
6 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 มะละกา (ประเทศมาเลเซีย)
9 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –KELANG – LANGKAWI – PHUKET – PENANG – MALACCA – SINGAPORE
มกราคม
06 - 14 ม.ค. 63 /
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 19,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เกาะสมุย (ประเทศไทย)
4 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
5 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
6 เกาะฟูก๊วก (ประเทศเวียดนาม)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –KOH SAMUI –LEAMCHABANG–SIHANOUKVILLE–PHU QUOC – SINGAPORE
ธันวาคม
30 ธ.ค. 62 - 06 ม.ค. 63 /
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 14,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
4 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
5 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
6 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)
7 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย)
8 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –LANGKAWI– PHUKET – PENANG – KLANG – SINGAPORE
ธันวาคม
10 - 17 ธ.ค. 62 /
มกราคม
21 - 28 ม.ค. 63 /
กุมภาพันธ์
04 - 11 ก.พ. 63 / 18 - 25 ก.พ. 63 /
มีนาคม
03 - 10 มี.ค. 63 /
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 12,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 เกาะสมุย (ประเทศไทย)
4 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
5 แหลมฉบัง (ประเทศไทย)
6 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE – KHO SAMUI – LEAM CHABANG – SIHANOUKVILLE – SINGAPORE
ธันวาคม
03 - 10 ธ.ค. 62 / 17 - 24 ธ.ค. 62 /
มกราคม
14 - 21 ม.ค. 63 / 28 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63 /
กุมภาพันธ์
11 - 18 ก.พ. 63 / 25 ก.พ. 63 - 03 มี.ค. 63 /
COSTA FORTUNA 7วัน 6 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : COSTA FORTUNA 7วัน 6 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ :
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 14,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย)
4 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
5 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย)
6 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย)
7 สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
SINGAPORE –LANGKAWI– PHUKET – PENANG – KLANG – SINGAPORE 
ตุลาคม
24 - 30 ต.ค. 62 /
WORLD DREAM 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
รหัสทัวร์ : WORLD DREAM 7
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises / World Dream
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 27,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – งานฮวงจุ้ย - วัดแชกงหมิว - จิมซาจุย
2 เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ - ลงเรือสำราญ WORLD DREAM
3 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือสำราญ WOLD DREAM
4 โอกินาว่า (นาฮา) ประเทศญี่ปุ่น
5 มิยาโกจิม่า ประเทศญี่ปุ่น
6 อิสระพักผ่อน หรือ เลือกทำกิจกรรมต่าง ๆ บนเรือสำราญ WOLD DREAM
7 ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เมษายน
27 เม.ย. 62 - 03 พ.ค. 62 /
พฤษภาคม
04 - 10 พ.ค. 62 / 18 - 24 พ.ค. 62 /
มิถุนายน
01 - 07 มิ.ย. 62 / 22 - 28 มิ.ย. 62 /
ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ : ล่องเรือแม่น้ำไรน์ 11 วัน 8 คืน
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : A-ROSA
ราคาเริ่มต้น 135,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ (ไทย)
2 แฟรงค์เฟิร์ต - โคโลญจน์ (เยอรมนี)
3 เมืองโฮร์น - ซานส์ สคันส์ – โวเลนดัม (เนเธอร์แลนด์)
4 อัมสเตอร์ดัม - จตุรัสดัมสแควร์ - Coster Diamond Factory - The Heineken Experience (เนเธอร์แลนด์)
5 รอตเตอร์ดัม (เนเธอร์แลนด์)
6 เกนต์ - โบสถ์ St.Niklaaskerk (เบลเยี่ยม)
7 แอนต์เวิ ร์ป - Cathedral of Our Lady - โบสถ์เซนต์ปอล (เบลเยียม)
8 ไนเมเคิน (เนเธอร์แลนด์)
9 โคโลญจน์ - แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
10 แฟรงค์เฟิร์ต (เยอรมนี)
11 สนามบินสุวรรณภูมิ, ประเทศไทย
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

ตุลาคม
18 - 28 ต.ค. 62 /
NORWEGIAN JOY 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์ : NORWEGIAN JOY
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line / Norwegian Joy
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line
ราคาเริ่มต้น 165,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ - ไทเป - ซีแอตเทิล
2 แอตเทิล - เที่ยวชมเมือง - ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (BALCONY CABIN)
3 ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea)
4 เมืองเคทชิเกน รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
5 จูโน่ รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
6 สแกตเวย์ (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
7 ล่องเรือ NORWEGIAN JOY (At Sea)
8 วิคตอเรีย ประเทศแคนาดา
9 เมืองซีแอตเทิล - เที่ยวชมเมือง - SEATTLE PREMIUM OUTLET - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
10 ซีแอตเทิล - ไทเป - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
11 ไทเป - เดินทางกลับกรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

มิถุนายน
14 - 24 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
12 - 22 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
09 - 19 ส.ค. 62 /
กันยายน
06 - 16 ก.ย. 62 /
WORLD DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : WORLD DREAM 6
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises / World Dream
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 8,775
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง (ท่าเรือ ไคตั๊ก) 17.00 21.00
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง (ท่าเรือ ไคตั๊ก) 09.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ฮ่องกง - ล่องน่านน้ำสากล - ฮ่องกง
เมษายน
05 - 07 เม.ย. 62 / 12 - 14 เม.ย. 62 / 19 - 21 เม.ย. 62 / 26 - 28 เม.ย. 62 /
พฤษภาคม
03 - 05 พ.ค. 62 / 10 - 12 พ.ค. 62 / 17 - 19 พ.ค. 62 / 24 - 26 พ.ค. 62 / 31 พ.ค. 62 - 02 มิ.ย. 62 /
มิถุนายน
07 - 09 มิ.ย. 62 / 14 - 16 มิ.ย. 62 / 21 - 23 มิ.ย. 62 / 28 - 30 มิ.ย. 62 /
กรกฎาคม
05 - 07 ก.ค. 62 / 12 - 14 ก.ค. 62 / 19 - 21 ก.ค. 62 / 26 - 28 ก.ค. 62 /
สิงหาคม
02 - 04 ส.ค. 62 / 09 - 11 ส.ค. 62 / 16 - 18 ส.ค. 62 / 23 - 25 ส.ค. 62 /
กันยายน
06 - 08 ก.ย. 62 / 13 - 15 ก.ย. 62 / 20 - 22 ก.ย. 62 / 27 - 29 ก.ย. 62 /
ตุลาคม
04 - 06 ต.ค. 62 / 11 - 13 ต.ค. 62 / 18 - 20 ต.ค. 62 / 25 - 27 ต.ค. 62 /
พฤศจิกายน
01 - 03 พ.ย. 62 / 08 - 10 พ.ย. 62 / 15 - 17 พ.ย. 62 / 22 - 24 พ.ย. 62 / 29 พ.ย. 62 - 01 ธ.ค. 62 /
ธันวาคม
06 - 08 ธ.ค. 62 / 13 - 15 ธ.ค. 62 / 20 - 22 ธ.ค. 62 / 27 - 29 ธ.ค. 62 /
OVATION OF THE SEAS 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Royal Caribbean Cruise / Ovation of the Seas
เรือสำราญ : Royal Caribbean Cruise
ราคาเริ่มต้น 159,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 Suvarnabhumi Airport, Seattle-Tacoma International Airport
2 Pike Place Market, Space Needle, Ovation of the Seas, Seattle
3 Cruising on Ovation of the Seas
4 Alaska Inside Passage, Juneau, Alaska
5 Skagway, Alaska
6 Endicott Arm & Dawes Glacier
7 Cruising on Ovation of the Seas
8 Victoria, British Columbia
9 Pioneer Square, Seattle Premium Outlet, Seattle
10 Seattle, America, Bangkok, Thailand
11 Hong Kong, Bangkok, Thailand
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

สิงหาคม
15 - 25 ส.ค. 62 /
OVATION OF THE SEAS 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Royal Caribbean Cruise / Ovation of the Seas
เรือสำราญ : Royal Caribbean Cruise
ราคาเริ่มต้น 179,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 Suvarnabhumi Airport, Seattle-Tacoma International Airport
2 Pike Place Market, Space Needle, Ovation of the Seas, Seattle
3 Cruising on Ovation of the Seas
4 Alaska Inside Passage, Juneau, Alaska
5 Skagway, Alaska
6 Endicott Arm & Dawes Glacier
7 Cruising on Ovation of the Seas
8 Victoria, British Columbia
9 Pioneer Square, Seattle Premium Outlet, Seattle
10 Seattle, America, Bangkok, Thailand
11 Hong Kong, Bangkok, Thailand
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

สิงหาคม
08 - 18 ส.ค. 62 /
ล่องเรืออลาสก้า 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line
เรือสำราญ : Norwegian Cruise Line / Norwegian Joy
ราคาเริ่มต้น 129,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพฯ/สุวรรณภุมิ – ไทเป – ซีแอตเทิล
2 ซีแอตเทิล – ล่องเรือสำราญ Norwegian Joy
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เมืองเคทชิเกน, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
5 เมืองจูโน่, รัฐอลาสก้า – Glacier Bay (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
6 ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์, รัฐอลาสก้า (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริม)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 เมืองวิกตอเรีย, ประเทศแคนาดา
9 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
10 เมืองซีแอตเทิล, รัฐวอชิงตัน
11 ไทเป – กรุงเทพฯ/สุวรรณภูมิ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
เรือสำราญ NORWEGIAN JOY
ซีแอตเทิล – เคทชิเกน –จูโน่ – GLACIER BAY – ไอซ์ซี่ สเตรท พอยท์ – วิกตอเรีย
พฤษภาคม
10 - 20 พ.ค. 62 /
ล่องเรือแม่น้ำดานูบ 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ :
จำนวนวันเดินทาง : 11 วัน 8 คืน
ราคาเริ่มต้น 127,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพฯ
2 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย
3 เวียนนา, ประเทศออสเตรีย
4 เอสซ์เตอร์กอม – บูดาเปสต์, ประเทศฮังการี
5 บูดาเปสต์, ประเทศฮังการี
6 บราติสลาวา, ประเทศสโลวาเกีย
7 เมลค์, ประเทศออสเตรีย
8 Engelhartszell (พาสเซา) – มิวนิค, ประเทศเยอรมนี
9 มิวนิค – ฟุสเซ่น, ประเทศเยอรมนี
10 มิวนิค, ประเทศเยอรมนี
11 กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
เวียนนา – เอสซ์เตอร์กอม – บูดาเปสต์ – บราติสลาวา – วาเคา – เมลค์
ENGELHARTSZELL (พาสเซา) – มิวนิค
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ : COSTA_11
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 13,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โยโกฮาม่า / โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 Vladivostok (ประเทศรัสเซีย)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 ฮาโกดาเตะ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
YOKOHAMA – KOBE – VLADIVOSTOK(RUSSIA) – HAKODATE - TOKYO
พฤษภาคม
26 พ.ค. 62 - 03 มิ.ย. 62 /
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไต้หวัน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : COSTA_10
จำนวนวันเดินทาง : 9 วัน 8 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 13,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
4 ล่องน่านน้ำสากล
5 คีลุง (ประเทศไต้หวัน)
6 มิยาโกะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 ล่องน่านน้ำสากล
9 โยโกฮาม่า (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – KOCHI – KEELUNG(TAIWAN) – MIYAKOJIMA – YOKOHAMA
พฤษภาคม
18 - 26 พ.ค. 62 /
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ : COSTA_9.2
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
เรือสำราญ : Costa Cruise
ราคาเริ่มต้น 15,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โยโกฮาม่า / โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โอซาก้า (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 GANGJEONG (ประเทศเกาหลี)
5 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - OSAKA – GANGJEONG (KOREA) - KAGOSHIMA – TOKYO
เมษายน
28 เม.ย. 62 - 05 พ.ค. 62 /
พฤษภาคม
11 - 18 พ.ค. 62 /
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_9.1
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 12,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เชจู (ประเทศเกาหลี)
5 เชจู (ประเทศเกาหลี)
6 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – JEJU – KAGOSHIMA – TOKYO
มิถุนายน
16 - 26 มิ.ย. 62 /
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : COSTA_9
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
เรือสำราญ : Costa Cruise
เรือสำราญ : Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ราคาเริ่มต้น 12,500
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 พูซาน (ประเทศเกาหลี)
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ชิงงุ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – BUSAN – KOCHI - SHINGU – TOKYO
มิถุนายน
09 - 16 มิ.ย. 62 /
Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X