เส้นทางเรือสำราญ
viptravelscruises.com ขอเสนอการเดินทางท่องเที่ยว ล่องเรือสำราญ ให้ท่านได้สัมผัสมุมมองใหม่ ๆ ของชีวิตความเป็นอยู่และความสวยงาม ที่เปลี่ยนแปลงหลากหลายไปตามชายฝั่งของเมืองท่องเที่ยวสำคัญในแต่ละวันที่เดินทางที่ไปเยือน มีเวลาพอ ที่จะได้เห็น และ เจาะลึก ถึงชีวิตความเป็นอยู่ วัฒนธรรม และ สถาปัตยกรรมอันงดงาม โดยการเลือก ทัวร์ล่องเรือสำราญ ลัดเลาะและท่องเที่ยวไปตามเมืองชายฝั่งอันหลากหลาย พร้อมผ่อนคลาย ในวันสบาย กับความอิ่มอร่อย ความทันสมัย และ ความบันเทิงไม่รู้จบ ที่ได้ถูกเตรียมให้ท่านบนเรือสำราญอันทันสมัยระดับโลก viptravelscruises.com ยังมีบริการจัดทัวร์เดินทางท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญ หลากหลายเส้นทาง ทั่วโลก สอบถามและใช้บริการ ล่องเรือสำราญ ราคาไม่แพงค่ะ
เส้นทางเรือสำราญ ( 24 )
COSTA VENEZIA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ฮ่องกง
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย จีน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
รหัสทัวร์ : CR_3
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 36,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล
2 อิสระบนเรือสำราญ
3 ฟู หมิง, เวียดนาม
4 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
5 Chan May, เวียดนาม
6 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
7 Shenzhen – HONG KONG – โรงแรมที่พัก , ประเทศจีน
8 Kai Tak Terminal , HONG KONG
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port


แหลมฉบัง - เวียดนาม (ฟูหมิง+CHAN MAY) - เซินเจิ้น - ฮ่องกง
เมษายน
17 - 24 เม.ย. 62 /
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : CR_2
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 25,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินดอนเมือง – ประเทศสิงคโปร์
2 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
3 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
4 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
5 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - แหลมฉบัง
เมษายน
13 - 17 เม.ย. 62 /
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : CR_1
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 26,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์
2 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
3 น่านน้ำสากล – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
4 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) – อิสระพักผ่อนบนเรือสำราญ
5 ท่าเรือแหลมฉบัง (ประเทศไทย) - กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สิงคโปร์ - แหลมฉบัง
เมษายน
13 - 17 เม.ย. 62 /
COSTA FORTUNA 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 46.
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล
2 สีหนุวิลล์ ประเทศกัมพูชา
3 เกาะสมุย ประเทศไทย
4 ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

แหลมฉบัง - สีหนุวิลล์ - เกาะสมุย - แหลมฉบัง
COSTA FORTUNA 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 40.
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 12,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 แหลมฉบัง
2 สีหนุวิลล์ (ประเทศกัมพูชา)
3 เกาะสมุย (ประเทศไทย)
4 แหลมฉบัง
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
แหลมฉบัง – สีหนุวิวล์ – เกาะสมุย – แหลมฉบัง
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 32
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 13,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 20.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 18.00
3 ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) 08.00 14.00
4 สิงคโปร์ 14.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ปีนัง – สิงคโปร์

พฤศจิกายน
29 พ.ย. 61 - 02 ธ.ค. 61 /
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 31
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 20.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 15.00
3 ภูเก็ต 12.00 19.00
4 ล่องน่านน้ำสากล - -
5 สิงคโปร์ 08.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ภูเก็ต – สิงคโปร์

ธันวาคม
02 - 06 ธ.ค. 61 /
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 30
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 16,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 18.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 08.00 15.00
3 ภูเก็ต 12.00 19.00
4 ล่องน่านน้ำสากล - -
5 ล่องน่านน้ำสากล 08.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ภูเก็ต – สิงคโปร์

เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 29
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 21,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 20.00
2 พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 17.00
3 ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) 10.00 20.00
4 ภูเก็ต 08.00 -
5 ภูเก็ต - 18.00
6 ปีนัง 08.00 18.00
7 ล่องน่านน้ำสากล - -
8 สิงคโปร์ 09.00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port

เส้นทาง สิงคโปร์ – พอร์ตคลัง – ลังกาวี – ภูเก็ต – สิงคโปร์

พฤศจิกายน
22 - 29 พ.ย. 61 /
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : 25
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 51,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
2 วัดอาซะกุสะ – ท่าเรือโตเกียว – เชคอินเรือสำราญ
3 โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง)
4 น่านน้ำสากล
5 เชจู ประเทศเกาหลี
6 ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น
7 น่านน้ำสากล
8 โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ – สนามบิน – กรุงเทพ
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
เส้นทาง ญี่ปุ่น-เกาหลี 8 วัน6 คืน
สายการบินไทย
โตเกียว - โกเบ - เชจู (เกาหลีใต้) - ฟุคุโอกะ - โตเกียว
อัตรานี้รวม:
1. ห้องพักบนเรือสำราญ 6 คืน (ตามแบบห้องพักที่ท่านได้ทำการชำระเงินมา)
2. อาหารบนเรือสำราญ, กิจกรรมและความบันเทิงบนเรือสำราญ,ภาษีท่าเรือ
3. ค่าตั๋วเครื่องบิน
4. ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิง
5. ค่าน้ำหนักของกระเป๋า
6. เจ้าหน้าที่บริษัทคอยอำนวยความสะดวก
7. ค่าประกันอุบัติเหตุการเดินทาง 
8. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ 
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
รหัสทัวร์ : 45.
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 พูซาน (ประเทศเกาหลี)
5 ซาเซโบะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 ชินงุ (ประเทศญี่ปุ่น)
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO – KOBE – BUSAN – SASEBO – SHINGU – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 43.
จำนวนวันเดินทาง : 8 วัน 7 คืน
ราคาเริ่มต้น 19,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เจจู (ประเทศเกาหลี)
5 นางาซากิ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 คาโงชิมะ (ประเทศญี่ปุ่น)
7 ล่องน่านน้ำสากล
8 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO - KOBE – JEJU – NAGASAKI - KAGOSHIMA – TOKYO
COSTA NEOROMANTICA 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เกาหลี
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ญี่ปุ่น
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 41.
จำนวนวันเดินทาง : 7 วัน 6 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
2 โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น)
3 ล่องน่านน้ำสากล
4 เจจู (ประเทศเกาหลี)
5 ฮากาตะ / ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น)
6 ล่องน่านน้ำสากล
7 โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น)
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
TOKYO – KOBE – JEJU – FUKUOKA - TOKYO
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 18.
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น 17,900
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล 17:00
2 เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) 08:00 17:00
3 อิสระบนเรือสำราญ 17:00
4 สิงคโปร์ – Merlion Signature – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง -วัดพระเขี้ยวแก้ว – อิสระช้อปปิ้งถนนออชาร์ด – สนามบิน – กรุงเทพ 08:00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
สุดคุ้ม 2 ประเทศ  แหลมฉบัง - เกาะสมุย - สิงคโปร์
ลงเรือที่แหลมฉบัง จบทริปที่สิงค์โปร์ พร้อมทัวร์เที่ยวสิงค์โปร์ฟรี 1 วันเต็ม
รวมตั๋วเครื่องบินกลับโดยการบินไทย หรือ สิงค์โปร์แอร์ไลน์ 1 ขา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย เวียดนาม
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย กัมพูชา
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 17.
จำนวนวันเดินทาง : 5 วัน 4 คืน
ราคาเริ่มต้น 15,999
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ท่าเรือแหลมฉบัง – น่านน้ำสากล 17:00
2 สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) 09:00 18:00
3 เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) 08:00 17:00
4 เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) 09:00 18:00
5 ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ 08:00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญสุดหรู 5 วัน 4 คืน
เส้นทางแหลมฉบัง-สีหนุวิลล์-เกาะฟูก๊วก-เกาะสมุย-แหลมฉบัง
เส้นทาง : ทวีปแอนตาร์กติกา
เส้นทาง : ทวีปแอนตาร์กติกา
รหัสทัวร์ : 1
จำนวนวันเดินทาง : 15 วัน 14 คืน
เรือสำราญ : Celebrity Cruise
ราคาเริ่มต้น 125,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 ิBUENOS AIRES, ARGENTINA 17:00
2 CRUISING
3 CRUISING
4 CRUISING
5 USHUAIA, ARGENTINA 09:00 21:00
6 CAPE HORN, CHILE 06:00 08:00
7 SCHOLLART CHANNEL, ANTARTICA 11:00 13:00
PARADISE BAY, ANTARCTICA 14:00 16:00
GERLACHE STRAIGHT, SOUTH AMERICA 17:00 19:00
8 ELEPHANT ISLAND, ANTARCTICA 14:00 18:00
9 CRUISING
10 PORT STANLEY, FALKLAND ISLANDS 08:00 17:00
11 CRUISING
12 PUERTO MADRYN, ARGENTINA 07:00 16:30
13 CRUISING
14 MONTEVIDEO, URUGUAY 09:00 17:00
15 BUENOS AIRES, ARGENTINA 05:00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
เส้นทาง  Antractica 15 วัน 14 คืน
พักบนเรือ 14 คืน
Buenos Aires (Argentina)  – Ushuaia (Argentina) – Cape Horn (Chile) – Schollart Channel (Antartica) – Paradise Bay (Antarctica) – Gerlache Straight (South America) – Elephant Island (Antarctica) – Port Stanley (Falkland Islands) – Puerto Madryn (Argentina) – Montevideo (Uruguay) – Buenos Aires (Argentina)
มกราคม
20 ม.ค. 62 - 03 ก.พ. 62 /
GENTING DREAM  3 วัน 2 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 7
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 10,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 21:00
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 สิงคโปร์ 10:00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ - ล่องน่านน้ำสากล - สิงคโปร์
พักบนเรือ 2 คืน

GENTING DREAM 3 วัน 2 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย มาเลเซีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ : 5
จำนวนวันเดินทาง : 3 วัน 2 คืน
เรือสำราญ :
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 10,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 21:00
2 กัวลาลัมเปอร์ (ประเทศมาเลเซีย) 10:00 21:00
3 สิงคโปร์ 11:00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ - กัวลาลัมเปอร์ (ประเทศมาเลเซีย) - สิงคโปร์
พักบนเรือ 2 คืน

 GENTING DREAM  4 วัน 3 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย ไทย
รหัสทัวร์ : 4
จำนวนวันเดินทาง : 4 วัน 3 คืน
เรือสำราญ :
เรือสำราญ : Dream Cruises
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
ราคาเริ่มต้น 13,800
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 17:00
2 ภูเก็ต (ประเทศไทย) 19:00(18:00
3 ภูเก็ต (ประเทศไทย)
4 สิงคโปร์
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ - ภูเก็ต (ประเทศไทย) - ภูเก็ต (ประเทศไทย) - สิงคโปร์
พักบนเรือ 3 คืน

GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง :
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย
เส้นทาง : ทวีปเอเชีย สิงคโปร์
รหัสทัวร์ : 1
จำนวนวันเดินทาง : 6 วัน 5 คืน
เรือสำราญ : Dream Cruises / Genting Dream
เรือสำราญ : Dream Cruises
ราคาเริ่มต้น 25,000
เส้นทาง
วัน ท่าเรือ มาถึง ออกจาก
1 สิงคโปร์ 18:00
2 ล่องน่านน้ำสากล
3 สุราบายา (ประเทศอินโดนีเซีย) 09:00(08:00) 17:00(16:00)
4 บาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) 06:00 17:00
5 ล่องน่านน้ำสากล
6 สิงคโปร์ 13:00
ตารางเวลาขึ้น-ลง Port
ล่องเรือสำราญ เส้นทาง สิงคโปร์ - ล่องน่านน้ำสากล  - สุราบายา (ประเทศอินโดนีเซีย) - บาหลี (ประเทศอินโดนีเซีย) - ล่องน่านน้ำสากล - สิงคโปร์
พักบนเรือ 5 คืน

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X