โปรแกรมเรือสำราญ
OVATION OF THE SEAS 11 วัน 8 คืน
OVATION OF THE SEAS 11 วัน 8 คืน
เส้นทาง ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์
จำนวนวัน 11 วัน 8 คืน
สายการบิน
ราคา 159,900 บาท
เรือสำราญ Royal Caribbean Cruise / Ovation of the Seas
Royal Caribbean Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : Suvarnabhumi Airport, Seattle-Tacoma International Airport [ - / - / - ]
  Day 2 : Pike Place Market, Space Needle, Ovation of the Seas, Seattle [ - / L / D ]
  Day 3 : Cruising on Ovation of the Seas [ B / L / D ]
  Day 4 : Alaska Inside Passage, Juneau, Alaska [ B / L / D ]
  Day 5 : Skagway, Alaska [ B / L / D ]
  Day 6 : Endicott Arm & Dawes Glacier [ B / L / D ]
  Day 7 : Cruising on Ovation of the Seas [ B / L / D ]
  Day 8 : Victoria, British Columbia [ B / L / D ]
  Day 9 : Pioneer Square, Seattle Premium Outlet, Seattle [ B / L / - ]
  Day 10 : Seattle, America, Bangkok, Thailand [ - / - / - ]
  Day 11 : Hong Kong, Bangkok, Thailand [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 25 ส.ค. 62
159,900
55,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X