โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
ทวีปเอเชีย / ไทย
ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
รหัสทัวร์ COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวัน 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
ราคา 14,900 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง : 03 - 10 มี.ค. 63 /
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์) [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : ลังกาวี (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเก็ต (ประเทศไทย) [ B / L / D ]
  Day 5 : ภูเก็ต (ประเทศไทย) [ B / L / D ]
  Day 6 : ปีนัง (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 7 : พอร์ตคลัง (ประเทศมาเลเซีย) [ B / L / D ]
  Day 8 : สิงค์โปร์ (ประเทศสิงค์โปร์) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 17 ธ.ค. 62
21 - 28 ม.ค. 63
04 - 11 ก.พ. 63
18 - 25 ก.พ. 63
03 - 10 มี.ค. 63

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X