โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA FORTUNA 7 วัน 6 คืน
COSTA FORTUNA 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย / ไทย
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
รหัสทัวร์ COSTA FORTUNA 7 วัน 6 คืน
จำนวนวัน 7 วัน 6 คืน
สายการบิน
ราคา 27,900 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศสิงคโปร์ – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลอ้อน สิงคโปร์ - มารีน่า เบย์ ครูซ เซ็นเตอร์ [ - / L / D ]
  Day 2 : อิสระบนเรือสำราญ [ B / L / D ]
  Day 3 : ท่าเรือลังกาวี ประเทศมาเลเซีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเก็ต ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 5 : ปีนัง ประเทศมาเลเซีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 6 : ท่าเรือพอร์ตคลัง ประเทศมาเลเซีย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 7 : การ์เด้นบายเดอะเบย์ - ออร์ชาร์ด - กรุงเทพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
24 - 30 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X