โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / ญี่ปุ่น
ทวีปเอเชีย / จีน
รหัสทัวร์ COSTA VENEZIA 5 วัน 4 คืน
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
ราคา 17,900 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise / Costa Venezia
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน) [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : ซาเซโบะ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 5 : เซี่ยงไฮ้ (ประเทศจีน) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
17 - 21 ก.ย. 62
05 - 09 พ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X