โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย / ไทย
ทวีปเอเชีย / เวียดนาม
ทวีปเอเชีย / กัมพูชา
รหัสทัวร์ COSTA FORTUNA 8 วัน 7 คืน
จำนวนวัน 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
ราคา 26,900 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise
Costa Cruise / Costa Fortuna
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : กรุงเทพ – สิงคโปร์ - GARDEN BY THE BAY - เมอร์ไลอ้อน – น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง – ถนนออร์ชาร์ด - น่านน้ำสากล [ - / L / D ]
  Day 2 : สู่น่านน้ำสากล (อิสระกิจกรรมบนเรือสำราญ) [ B / L / D ]
  Day 3 : เกาะฟูก๊วก, ประเทศเวียดนาม (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 4 : สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 5 : สีหนุวิลล์, ประเทศกัมพูชา (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ - / - / - ]
  Day 6 : เกาะสมุย, ประเทศไทย (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 7 : ท่าเรือแหลมฉบัง (อิสระเลือกซื้อทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 8 : ท่าเรือแหลมฉบัง– กรุงเทพฯ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
10 - 17 มี.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X