โปรแกรมเรือสำราญ
CRYSTAL BACH 8 วัน 7 คืน
CRYSTAL BACH 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง
ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ CRYSTAL BACH 8 วัน 7 คืน
จำนวนวัน 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
ราคา 590,975 บาท
เรือสำราญ
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : เมืองอัมสเตอร์ดัม, ประเทศเนเธอร์แลนด์ (Embark) (Overnight) [ - / - / D ]
  Day 2 : เมืองอัมสเตอร์ดัม, ประเทศเนเธอร์แลนด์ [ - / - / D ]
  Day 3 : โคโลญ, ประเทศเยอรมนี [ B / - / D ]
  Day 4 : โคเบลนซ์, ประเทศเยอรมนี (Overnight) [ B / - / D ]
  Day 5 : รูเดสไฮม์, ประเทศเยอรมนี [ B / - / D ]
  Day 6 : เมืองมันไฮม์, ประเทศเยอรมนี [ B / - / D ]
  Day 7 : เมืองสทราซบูร์, ประเทศฝรั่งเศส [ B / - / D ]
  Day 8 : เมืองบาเซิล, ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (Disembark) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 14 มิ.ย. 2

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X