โปรแกรมเรือสำราญ
Jewel of the Seas 5 วัน 4 คืน
Jewel of the Seas 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง
ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์ Jewel of the Seas 5 วัน 4 คืน
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
ราคา 21,888 บาท
เรือสำราญ
Royal Caribbean Cruise / Jewel of the Seas
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : โรม ประเทศอิตาลี่ Port of Civitavecchia (Rome) [ - / - / D ]
  Day 2 : คอร์ซิกา ประเทศ ฝรั่งเศส [ B / L / D ]
  Day 3 : โพรวองซ์ ประเทศ ฝรั่งเศส [ B / L / D ]
  Day 4 : นิส ประเทศ ฝรั่งเศส [ B / L / D ]
  Day 5 : เรือถึงท่าเรือ Port of Civitavecchia (Rome) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
12 - 16 มิ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X