โปรแกรมเรือสำราญ
Navigator of the Seas 5 วัน 4 คืน
Navigator of the Seas 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทวีปอเมริกาเหนือ
รหัสทัวร์ Navigator of the Seas 5 วัน 4 คืน
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
ราคา 17,888 บาท
เรือสำราญ Royal Caribbean Cruise / Navigator of the Seas
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : สหรัฐอเมริกา (ท่าเรือ ไมอามี,ฟลอริดา) [ - / - / - ]
  Day 2 : นัสเซา เกาะ New Providence , ประเทศ บาฮามาส (จอดเทียบท่า) [ B / L / D ]
  Day 3 : เกาะ โคโคเค ประเทศ บาฮามาส [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 5 : สหรัฐอเมริกา (ท่าเรือ ไมอามี,ฟลอริดา) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 13 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X