โปรแกรมเรือสำราญ
Voyager of the Seas 8 วัน 7 คืน
Voyager of the Seas 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / ฮ่องกง
ทวีปเอเชีย / ญี่ปุ่น
รหัสทัวร์ Voyager of the Seas 8 วัน 7 คืน
จำนวนวัน 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
ราคา 27,888 บาท
เรือสำราญ Royal Caribbean Cruise / Voyager of the Seas
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : ต้อนรับสู่ ประเทศฮ่องกง (ท่าเรือ ไคตั๊ก ครูซ เทอร์มินอล) [ - / - / - ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 4 : เมืองคาโกชิมะ ประเทศ ญี่ปุ่น [ B / - / - ]
  Day 5 : ท่าเรือนาฮา เมืองโอกินาว่า ประเทศ ญี่ปุ่น [ B / - / - ]
  Day 6 : เมืองอิชิกากิ ประเทศ ญี่ปุ่น [ B / - / - ]
  Day 7 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 8 : เดินทางถึงประเทศฮ่องกง [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
14 - 21 ส.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X