โปรแกรมเรือสำราญ
QUANTUM OF THE SEAS 6 วัน 5 คืน
QUANTUM OF THE SEAS 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / ไทย
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
ราคา 38,888 บาท
เรือสำราญ Royal Caribbean Cruise
Royal Caribbean Cruise / Quantum of the Seas
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์) [ - / - / D ] 17.00
  Day 2 : ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลเซีย [ B / L / D ]
  Day 3 : เมืองปีนัง, ประเทศมาเลเซีย [ B / L / D ]
  Day 4 : ภูเก็ต, ประเทศไทย [ B / L / D ]
  Day 5 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 6 : เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ [ - / - / - ] 08.00

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. - 02 ม.ค. 63 ปีใหม่
38,888

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X