โปรแกรมเรือสำราญ
VOYAGER OF THE SEAS 4 วัน 3 คืน
VOYAGER OF THE SEAS 4 วัน 3 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
รหัสทัวร์
จำนวนวัน 4 วัน 3 คืน
สายการบิน
ราคา 17,888 บาท
เรือสำราญ Royal Caribbean Cruise
Royal Caribbean Cruise / Voyager of the Seas
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์) [ - / - / D ] 16.30
  Day 2 : ท่าเรือ พอร์ตคลัง ประเทศ มาเลย์เซีย [ B / L / D ]
  Day 3 : ท่าเรือ มะละกา ประเทศ มาเลเซีย [ B / L / D ]
  Day 4 : เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ [ B / - / - ] 08.00

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
25 - 28 ต.ค. 62
17,888

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X