โปรแกรมเรือสำราญ
QUANTUM OF THE SEAS 5 วัน 4 คืน
QUANTUM OF THE SEAS 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / ไทย
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์
จำนวนวัน 5 วัน 4 คืน
สายการบิน
ราคา 19,888 บาท
เรือสำราญ Royal Caribbean Cruise
Royal Caribbean Cruise / Quantum of the Seas
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : ต้อนรับสู่ ประเทศสิงคโปร์ (ท่าเรือ มารีน่า เบย์ ครูสเซนเตอร์) [ - / - / D ]
  Day 2 : พอร์ทคลัง (กัวลาลัมเปอร์), ประเทศมาเลเซีย [ B / L / D ]
  Day 3 : ภูเก็ต, ประเทศไทย [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 5 : เดินทางถึงประเทศสิงคโปร์ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
13 - 17 เม.ย. 63 สงกรานต์
19,888

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X