โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA SMERALDA 6 วัน 5 คืน
COSTA SMERALDA 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทวีปยุโรป
รหัสทัวร์
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
ราคา 27,999 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : ซาโวนา, อิตาลี [ - / - / D ]
  Day 2 : มาร์กเซย์, ฝรั่งเศส [ B / L / D ]
  Day 3 : บาร์เซโลน่า, สเปน [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 5 : ชีวีตาเวกเกีย, อิตาลี [ B / L / D ]
  Day 6 : ซาโวนา, อิตาลี [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
04 - 09 พ.ย. 62
27,999

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X