โปรแกรมเรือสำราญ
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
GENTING DREAM 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
ทวีปเอเชีย / ไทย
รหัสทัวร์ 33.GTD65
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
ราคา 30,300 บาท
เรือสำราญ Dream Cruises
Dream Cruises / Genting Dream
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : ท่าเรือ Marina สิงคโปร์ [ - / - / D ]
  Day 2 : เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย [ B / L / D ]
  Day 3 : ภูเก็ต ประเทศไทย [ B / L / D ]
  Day 4 : เกาะลังกาวี [ B / L / D ]
  Day 5 : ท่าเรือคลัง กัวลาลัมเปอร์ [ B / L / D ]
  Day 6 : ท่าเรือ Marina สิงคโปร์ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
22 - 27 ก.ย. 62
20 - 25 ต.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X