โปรแกรมเรือสำราญ
NORWEGIAN JADE 7 วัน 6 คืน
NORWEGIAN JADE 7 วัน 6 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชีย / สิงคโปร์
ทวีปเอเชีย / ไทย
ทวีปเอเชีย / มาเลเซีย
รหัสทัวร์
จำนวนวัน 7 วัน 6 คืน
สายการบิน
ราคา 22,200 บาท
เรือสำราญ Norwegian Cruise Line
Norwegian Cruise Line / Norwegian Jade
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : สิงค์โปร์ [ - / - / D ]
  Day 2 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 3 : ภูเก็ต ประเทศไทย [ B / L / D ]
  Day 4 : ลังกาวี ประเทศมาเลเซีย [ B / L / D ]
  Day 5 : ปีนัง ประเทศมาเลเซีย [ B / L / D ]
  Day 6 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 7 : สิงค์โปร์ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
15 - 21 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X