โปรแกรมเรือสำราญ
EXPLORER DREAM 8 วัน 7 คืน
EXPLORER DREAM 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง ทวีปออสเตรเลีย
รหัสทัวร์ 25.EDR_AUSTRALIA
จำนวนวัน 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
ราคา 23,250 บาท
เรือสำราญ Dream Cruises
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : SYDNEY [ - / - / D ]
  Day 2 : นิวคาสเซิล , ประเทศออสเตรเลีย [ B / L / D ]
  Day 3 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 4 : แกลดสโตน, ประเทศออสเตรเลีย [ B / L / D ]
  Day 5 : ซันชายน์ โคสต์, ประเทศออสเตรเลีย [ B / L / D ]
  Day 6 : บริสเบน [ B / L / D ]
  Day 7 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 8 : SYDNEY [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 ต.ค. - 03 พ.ย. 62
03 - 10 พ.ย. 62
10 - 17 พ.ย. 62
17 - 24 พ.ย. 62
01 - 08 ธ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X