โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA NEOROMANTICA (JAPAN - KOREA)
COSTA NEOROMANTICA (JAPAN - KOREA)
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / ญี่ปุ่น

ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชีย / เกาหลี
รหัสทัวร์ 25
จำนวนวัน 8 วัน 6 คืน
สายการบิน
ราคา 51,900 บาท
เรือสำราญ
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : วัดอาซะกุสะ – ท่าเรือโตเกียว – เชคอินเรือสำราญ [ - / - / D ]
  Day 3 : โกเบ ประเทศญี่ปุ่น (อิสระทัวร์เสริมบนฝั่ง) [ B / L / D ]
  Day 4 : น่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 5 : เชจู ประเทศเกาหลี [ B / L / D ]
  Day 6 : ฟุกุโอะกะ ประเทศญี่ปุ่น [ B / L / D ]
  Day 7 : น่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 8 : โตเกียว – อิสระช้อปปิ้ง ชินจูกุ – สนามบิน – กรุงเทพ [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 ต.ค. - 03 พ.ย. 61
51,900

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X