โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA NEOROMANTICA 6 วัน 5 คืน
COSTA NEOROMANTICA 6 วัน 5 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชีย / ญี่ปุ่น
ทวีปเอเชีย / เกาหลี
รหัสทัวร์ COSTA_6
จำนวนวัน 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
ราคา 10,900 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise / Costa NeoRomantica
Costa Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) [ - / - / D ]
  Day 2 : ไมซุรุ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 3 : คานาซาวะ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 4 : ซาไกมินาโตะ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 5 : พูซาน (ประเทศเกาหลี) [ B / L / D ]
  Day 6 : ฟุคุโอกะ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
29 มิ.ย. - 04 ก.ค. 62
04 - 09 ก.ค. 62
13 - 18 ก.ค. 62
18 - 23 ก.ค. 62
27 ก.ค. - 01 ส.ค. 62
01 - 06 ส.ค. 62
10 - 15 ส.ค. 62
15 - 20 ส.ค. 62
24 - 29 ส.ค. 62
29 ส.ค. - 03 ก.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X