โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
COSTA NEOROMANTICA 8 วัน 7 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย
ทวีปเอเชีย / ญี่ปุ่น
ทวีปเอเชีย / เกาหลี
รหัสทัวร์ COSTA_9
จำนวนวัน 8 วัน 7 คืน
สายการบิน
ราคา 12,500 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise
Costa Cruise / Costa NeoRomantica
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) [ - / - / D ]
  Day 2 : โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 3 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 4 : พูซาน (ประเทศเกาหลี) [ B / L / D ]
  Day 5 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 6 : โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 7 : ชิงงุ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 8 : โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
09 - 16 มิ.ย. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X