โปรแกรมเรือสำราญ
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
COSTA NEOROMANTICA 9 วัน 8 คืน
เส้นทาง ทวีปเอเชีย / ญี่ปุ่น
ทวีปเอเชีย / ไต้หวัน
ทวีปเอเชีย
รหัสทัวร์ COSTA_10
จำนวนวัน 9 วัน 8 คืน
สายการบิน
ราคา 13,500 บาท
เรือสำราญ Costa Cruise / Costa NeoRomantica
Costa Cruise
ข้อมูลเรือสำราญ คลิก
กำหนดการเดินทาง :
เส้นทาง MAP
ตารางเวลา ขึ้น-ลง Port
วัน
ท่าเรือ
อาหาร
มาถึง
ออกจาก
  Day 1 : โตเกียว (ประเทศญี่ปุ่น) [ - / - / D ]
  Day 2 : โกเบ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 3 : โคจิ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 4 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 5 : คีลุง (ประเทศไต้หวัน) [ B / L / D ]
  Day 6 : มิยาโกะจิมะ (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / L / D ]
  Day 7 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 8 : ล่องน่านน้ำสากล [ B / L / D ]
  Day 9 : โยโกฮาม่า (ประเทศญี่ปุ่น) [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
1ผู้ใหญ่+1เด็กมีเตียง
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
18 - 26 พ.ค. 62

เงือนไขการจอง

Copyright © 2017 viptravelscruises All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X